PEOPLE INVESTMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2coach zorgt voor snel en effectief inzicht in leiderschap en dit inzicht te vertalen naar een praktische aansturing van een team.  

 

Ook leert de leider inzicht te krijgen in menselijk gedrag. Wat is gedrag en wat is de invloed hiervan op een team? Wat is houding en hoe conditioneert men bepaald gedrag? Waarom doen teamleden zoals ze doen en wat betekent dit voor de onderlinge verstandhoudingen? Dit inzicht zorgt voor een meer logische benadering van de teamleden en resulteert in minder problemen en een grotere betrokkenheid.

 

Communicatie is de rode draad van het programma. Wat is communicatie en hoe wordt feedback gegeven en ontvangen? Wat doet feedback met mensen en hoe worden signalen door lichaamstaal herkenbaar?

 

Teamleden inspireren kan een pittige zaak zijn. Het programma leert op een juiste en authentieke wijze te prikkelen en te enthousiasmeren. Het positief brengen van een boodschap, zelfs als je zelf niet geheel achter staat, komt uitvoerig aan de orde. Hoe ga je respectvol met anderen om en hoe kun je anderen stimuleren op basis van vertrouwen en waardering?

 

Hoe stuur je teamleden aan als een leider, maar ook als een mentor? Hoe draag je op een inspirerende wijze taken over aan teamleden zonder hierbij de verantwoordelijkheid te verliezen? Hoe meet je voortgang en progressie? Dit zijn onderwerpen die uitvoerig aan de orde komen in de modules Motiveren & Stimuleren en Inspireren & Delegeren.

 

In de module gesprekstechnieken komt de communicatie met teamleden breed aan de orde. Hoe ga je een correctiegesprek aan en wat is de noodzakelijke voorbereiding hierbij? Hoe coach je teamleden en welke afspraken moeten er gemaakt worden? Ook hier komt feedback geven en feedback ontvangen weer aan de orde.

 

Een ander onderdeel is het houden van teamoverleg. De rol van de leider en de structuur van het gesprek worden theoretisch besproken en praktisch gesimuleerd.

 

2coach is het programma met veel onderwerpen die op een direct toepasbare wijze aan de cursist worden aangereikt. Een theoretische onderbouwing met praktische 1-op-1 simulatie.

 

  

 

 

26 Jaar betrouwbaar partnership | info@people-investment.nl