PEOPLE INVESTMENT

 

 

 

 

 

 

Voorkomen en oplossen

van de bronnen die leiden tot

een burn-out.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij willen u geen trucjes leren om met uw Burn-out om te gaan, maar wij willen de bron identificeren die de oorzaak is en van daaruit werken aan een permanent en herstel.

 

Burn-out wordt te vaak gezien als gevolg van veel werkdruk of als het resultaat van een stressvolle periode. Maar Burn-out ontstaat vanuit een veel dieper liggende reden. Het heeft te maken met houding, denkwijze en attitude.

 

  ♦ Waarom gaat iemand over zijn eigen grenzen en waarom blijft iemand dit (ongemerkt)

     structureel doen?  

 

  ♦ Waarom pikt iemand de signalen niet op en probeert er iets mee te doen?

 

  ♦ Waarom moet men volledig opgebrand raken om in te gaan zien dat het eigenlijk te laat

     is?

 

 

Te vaak proberen we het op te lossen met betere schema’s, persoonlijk timemanagement, mooie plannetjes en afspraken met onszelf over de juiste balans tussen werk en privé. Dit is mooi, maar werkt alleen als we de bron van het gedrag kunnen benoemen. Als het duidelijk is waarom we doen wat we doen is de start naar herstel ongemerkt al gemaakt.

 

 

Onze unieke werkwijze bestaat uit een 3-tal stappen:

 

    Analyseren en definiëren van de bron.

  

   >  Benoemen van de gevolgen en acceptatie van de bron.

 

   >  Anders gaan denken, maar bovenal anders gaan handelen.

 

 

Onze werkwijze geeft resultaat en zorgt voor inzicht in het eigen gedrag, zodat mogelijke nieuwe klachten voorkomen worden.

 

 

 

 

 

 

 

26 Jaar betrouwbaar partnership | info@people-investment.nl