PEOPLE INVESTMENT

 

 

 

 

 

INVESTEREN IN DE TOEKOMST DOOR HET

 

VERBINDEN VAN MENSEN MET MENSEN EN

 

MENSEN VERBINDEN MET PROCESSEN

 

 

 

 

 

 

Wat wij doen....

 

Wij leveren een totaalpakket aan maatwerkdiensten ten behoeve van instroom, doorstroom en uitstroom met de focus op leiderschapsontplooiing, talent-ontwikkeling en het optimaliseren van persoonlijke vaardigheden.

 

Waar wij voor staan...

 

Sinds 1992 zijn wij gespecialiseerd in begeleiding, bemiddeling, coaching, training en testing. Wij voorzien in een totaalpakket van diensten voor iedere medewerker en voor iedere organisatie.

 

Wij zijn trots op de langdurige samenwerking met onze opdrachtgevers, op onze kwaliteit en op hetgeen wij bereiken. Wij staan bekend om onze no-nonsense werkwijze, passie, flexibiliteit, betrokkenheid en het snel kunnen starten van de trajecten.

 

Onze resultaten bereiken wij mede door de inzet van onze Matrix of Six, een krachtige formule van 6 op elkaar aansluiten componenten. Met werklocaties in het hele land zitten wij altijd dicht bij onze opdrachtgevers en onze cliënten.

 

Daarnaast willen wij onze opdrachtgevers ontzorgen door een optimale inzet, een grote zelfredzaamheid en het realiseren van de gewenste resultaten.

 

Wat wij zijn....

 

Wij zijn gedragspecialisten met zeer ruime praktische bedrijfskennis. Onze kracht ligt in de combinatie van kennis van menselijk gedrag en kennis van organisaties en hun processen. Wij begrijpen en (her)kennen verhoudingen binnen organisaties, begrijpen het organisatiemechanisme, de invloed van gedrag op processen en vice versa, de invloed van bedrijfsculturen en de weerslag hievan op het persoonlijk functioneren. Wij zorgen voor een optimale verbinding tussen persoonlijk gedrag en de businessoperatie. 

 

Onze begeleiding is voor de praktijk, vanuit de praktijk.

 

Daarom blijven wij innoveren en integreren wij (potentiële)marktontwikkelingen in onze dienstverlening zodat deze structureel aansluit bij de behoefte van onze relaties.

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

WIJ ZIJN PAS TEVREDEN

ALS U TEVREDEN BENT! 

                   

 

 

 

 

26 Jaar betrouwbaar partnership | info@people-investment.nl