PEOPLE INVESTMENT

 

 

 

Als mentor ondersteunen wij onze cliënten in het realiseren van betere en meer duurzame resultaten en kunnen wij door onze objectiviteit een sterk klankbord zijn waarbij oordeel niet de hoofdtoon voert maar de focus ligt op eigen ontwikkeling en keuzes die gemaakt moeten worden.

 

Mentorschap gaat om klankborden en feedback krijgen van iemand buiten de eigen organisatie. Het werkt stimulerend, verfrissend en levert nieuwe ideeën en gedachten op. De beschouwende wijze om naar een organisatie te kijken zonder er zelf deel van uit te maken stimuleert de persoonlijke ontwikkeling in een zakelijke omgeving.

 

 

Objectieve blik

 

Doelstellingen bereiken lukt soms niet alleen of gaat beter met de ondersteuning van externe kennis. Een mentor kan hierbij een speciale rol innemen. Wij inspireren, meten, prikkelen, borgen en door de juiste vragen op het juiste moment te stellen worden doelen sneller en effectiever bereikt.

 

Klankborden en sparren met iemand die geen onderdeel is van de groep van direct betrokkenen levert mooie en betere resultaten. Vrijheid in het bespreken van alle mogelijke onderwerpen en hierbij geen hinder ondervinden van oordeel van anderen dat is waar ons mentorschap voor staat.

 

 

Koersgesprekken

 

Toetsing of de uitgezette koers nog klopt, of bijstelling nodig en wat noodzakelijke is om op een juiste wijze de eindbestemming te bereiken. Tevens voorziet het in de mogelijkheid om ideeën, suggesties en initiatieven te toetsen op de haalbaarheid en wordt advies en ondersteuning geboden om dit te realiseren.

 

 

Mentorschap voor: 

 

♦ Persoonlijke ontwikkeling en groei.

 

♦ Groei in leiderschap.

 

♦ Zakelijke ontwikkelingen.

 

♦ Talentontwikkeling.

 

♦ Optimaliseren teamontwikkeling.

 

♦ Klankborden over de eigen persoonlijke situatie en functioneren in het

   algemeen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Jaar betrouwbaar partnership | info@people-investment.nl