PEOPLE INVESTMENT

 

 

Het doel van deze beoordeling is het helder en transparant in kaart brengen van de kwaliteiten, vaardigheden, competenties en verbeterpunten van een (potentiële) medewerker(ster). Onze potentieelbeoordeling vormt een actief persoonlijk onderzoek afgestemd op de specifieke persoonlijke kwaliteiten, afgezet tegen de specifieke bedrijfsbehoefte.

 

Onze potentieelbeoordeling is geen momentopname, maar geeft een getrouw beeld van de geteste kandidaat. Door onze werkwijze, wordt een totaal beeld geschetst en wordt aangegeven of de kandidaat aansluiting heeft bij de organisatie of bij de (nieuwe) functie.

 

Het accent in het testen ligt op de intensieve, individuele interactie in combinatie met vragenlijsten om sociaal gewenste antwoorden te voorkomen en zodoende een reëel beeld van iemands gedrag, vaardigheden en eigenschappen te schetsen. Met deze interactie willen wij voorkomen, dat input automatisch output vormt!

 

Tevens wordt een reëel, functie specifiek beeld geschetst van huidig of toekomstig functioneren in de functie, waarop de potentieelbeoordeling betrekking heeft. Onderdeel van het onderzoek is het aangeven van eventuele tekortkomingen en het aanreiken van handvatten om deze situatie te verbeteren of te veranderen. De eventuele verbeterpunten worden duidelijk aangegeven.

 

Kandidaten kunnen op de volgende aspecten getoetst worden:
 

   -  Communicatieve vaardigheden.
   -  Sociale vaardigheden.
   -  Leidinggevende vaardigheden.
   -  Organisatorische vaardigheden.
   -  Creatieve vaardigheden.
   -  Commerciële vaardigheden.
   -  Intelligentie.
   -  Flexibiliteit.
   -  Aanpassingsvermogen.
   -  Inzetbaarheid.
   -  Technische affiniteit.
   -  Omgang met conflicten.
   -  Klantgerichtheid.
 

Daarnaast wordt er gekeken naar het karakter, de ambitie, het aanpassings-vermogen, leiderschapskwaliteiten, managementvaardigheden en het groei-potentieel. Tevens maken rollenspellen en individuele opdrachten onderdeel uit van dit onderzoek. Het onderzoek duurt ongeveer 6 uur.

 

 

 

Leiderschapsonderzoek


Dit onderzoek is gericht op het onderzoeken van de leidinggevende vaardigheden en het leiderschapsgroeipotentieel.

 

Kandidaten worden getoetst op:

 

    - Leidinggevende vaardigheden.

    - Communicatieve vaardigheden.

    - Sturende vaardigheden.

    - Inspirerende vaardigheden.

    - Teambinding.

    - Zetten doelen en doelgerichtheid.

    - Klant- en servicegerichtheid.


Het onderzoek heeft een duur van 4 uur.

 

 

30 Jaar betrouwbaar partnership | info@people-investment.nl